(English) GNM testimonial

Plotseling gehoorverlies

Report and analysis according to the system of the 5 Biological Laws of Nature (5BL, New Medicine, GNM, German New Medicine).
2018-11-17 09:30:47
Diagnoses
Report by:
Ingmar Marquardt
The report is about About a client / patient of me
Gender Male
Age 47 years (at the time of the symptoms / disease)
Handedness Right
Additional methods

Abstract


De heer R, van middelbare leeftijd, werd op woensdag 17.10.2018 wakker met een licht gehoorverlies van het linkeroor: Hij kon duidelijk merken, dat de lagere frequenties niet meer waarneembaar waren. Bovendien was er een diepere, duidelijk waarneembare tinnitus toon. De symptomen duurden tweeënhalve dag.

Description


De heer R, van middelbare leeftijd, werd op woensdag 17/10/2018 wakker met een licht gehoorverlies van het linkeroor: Hij kon duidelijk merken, dat de lagere frequenties niet meer waarneembaar waren. Bovendien was er een diepere, duidelijk waarneembare tinnitus toon. De symptomen duurden twee en een halve dag. In het begin had hij bovendien lichte gevoelens van vermoeidheid en druk in zijn hoofd.

Gehoorverlies treedt op na conflictoplossing van het ZBS van het ectodermale binnenoor/cochlea, wanneer de zwelling in het stuurrelais van de hersenen er plotseling voor zorgt dat de functie van het binnenoor snel afneemt. In principe is er hier geen onderscheid tussen frequenties, aangezien de algemene functie van het slakkenhuis door het gezwollen relais wordt aangetast. Het menselijk gehoorspectrum is echter zodanig dat middenfrequenties zeer goed worden waargenomen, een groot bereik van lagere frequenties en een klein deel van zeer hoge frequenties worden alleen bij een relatief hoog volume waargenomen. Door de onderfunctie kan men dus sneller de afwezigheid van de lage en zeer hoge frequenties meten, ook al worden de middelste "dagelijkse frequenties" niet aangetast.

Zodra de zwelling in de PCLB-fase voorbij is, verdwijnen ook de symptomen van het gehoorverlies weer.

De conflictinhoud van de hoorfunctie van het binnenoor gaat over "niet kunnen geloven wat je hoort", d.w.z. de informatie die je hoort niet kunnen bevatten. Dit wordt een "gehoorconflict" genoemd.

Aangezien de heer R. de 5BN goed kent, dacht hij onmiddellijk na over wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn geweest, wat hij in dit geval snel kon vaststellen, aangezien de conflictoplossing de vorige middag of avond moest hebben plaatsgevonden:
Anderhalve week eerder had hij op internet een reserveonderdeel uit Rusland besteld en hij wachtte tot het hem zou bereiken. Helaas kreeg hij een bericht dat het bij de douane lag. Aangezien het geen kritiek onderdeel was, dacht hij dat het geen problemen zou opleveren. Op dinsdag 09.10.2018 belde hij de douane. Aan de telefoon zat een meneer die hij heel goed kende van diverse eerdere incidenten: Net geen twee meter lang, sterk, diepe stem, hardhandig, uiterst onvriendelijk en niet meewerkend. Hij snauwde hem af en zei over zijn bestelling: "Je kunt het vergeten!" De heer R kon niet geloven wat hij hoorde.

Vervolgens reed hij naar het douanekantoor om de zaak persoonlijk op te lossen. Daar werd hij vanuit de hoogte afgescheept door de grote kerel. Hij kwam op hem af (fysiek signaal van bedreiging) en dreigde hem eruit te gooien. Hij gaf geen duidelijke, begrijpelijke redenen wat het echte probleem was. Hij zei zelfs: "Ik ben niet verplicht u de reden te vertellen!

De heer R beschreef dit als "een afschuwelijke situatie, ik kon het niet geloven".

HeT ZBS van het linker binnenoor was al begonnen op de telefoon, want hij had de telefoonhoorn aan zijn linkeroor en het werd dus ook daar plaatselijk gevoeld. Toen het vervolgens ter plaatse werd geactiveerd, zou het rechteroor moeten zijn getroffen, aangezien de heer R rechtshandig is en het ZBS dus aan de partnerkant zou zijn geactiveerd.

Er ging bijna een week voorbij, waarin hij door andere zaken werd afgeleid, waarna hij uiteindelijk de federale douane belde en vroeg hoe dit kon, waarom hem de afgifte werd geweigerd. Hij kreeg te horen dat er geen douaneproblemen waren met het artikel en dat hij daarom moest aandringen op vrijgave.

Hoewel hij er tegenop zag om opnieuw met de norse reus aan de telefoon te praten, belde hij hem toch op 16 oktober 2018 in de namiddag en legde hem uit wat hem bij de federale douane was verteld. Dit keer was het een beschaafder gesprek waarin hij als gesprekspartner serieus werd genomen en ook uitleg kreeg over de weigering. De reus antwoordde dat elk douanekantoor hem andere informatie zou geven, maar dat hij een vrij nieuwe verordening op zijn bureau had liggen, volgens welke de invoer van diverse zaken uit Rusland nu strenger zou worden aangepakt en dat hij daarom de bestelling niet aan hem kon en wilde leveren. PUNT.

Hoewel de heer R de bestelling niet ontving, werd het conflict voor hem opgelost omdat hij op redelijke wijze uitleg kreeg. Gedurende de nacht tijdens de slaap kwam het lichte gehoorverlies als gevolg van het begin van de conflict oplossing, zodat toen hij de volgende ochtend wakker werd, bovengenoemde symptomen aanwezig waren. Aangezien het conflict een week lang actief was, maar in de loop van de week afnam, was de duur van de PCLA-fase niet helemaal een halve week, maar iets minder.

Opmerking: Wij hebben de tinnitus toon tot nu toe niet in de analyse betrokken. Volgens de literatuur maakt het optreden van een tinnitus toon uitsluitend deel uit van de conflict-actieve fase van een binnenoor ZBS. Een plausibele verklaring voor ons waarom de tinnitus hier gehoord werd binnen de PCLA fase van het binnenoor ZBS is de volgende:
Parallel aan het beschreven ZBS was hij in actieve fase met een ander auditief conflict dat resulteerde in een tinnitus toon. Dit werd echter niet eerder opgemerkt door de dagelijkse geluiden omdat de intensiteit erg laag was. Alleen door de onderactiviteit in de PCLA-fase, die leidde tot afscherming van de geluiden van buitenaf, kon de tinnitus-toon toen precies voor de duur van de PCLA worden waargenomen, en daarna niet meer.
Aangezien de heer R al jaren last heeft van tinnitus en verschillende oorgeluiden en verschijnselen in beide oren, is het zeer waarschijnlijk dat bij hem vaak veel bijzondere oorprogramma's in combinatie voorkomen, die zo tot het genoemde effect kunnen leiden.


Veel dank aan Linda Cloete voor de Nederlandse vertaling5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.